Pressmeddelande

1 feb. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia meddelar rekrytering av Patrik Renblad som Chief Financial Officer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA), ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på antikroppsbaserade behandlingar riktade mot IL1RAP för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar, meddelade idag rekryteringen av Patrik Renblad som dess nya Chief Financial Officer (CFO). Renblad tillträder denna roll senast i augusti 2023.

”Jag är oerhört glad över att kunna meddela att Patrik Renblad blir Cantargias nya CFO. Med en internationell karriär i ledande befattningar inom farma och biotech, för Patrik med sig stor erfarenhet som kommer att vara viktig då Cantargia tar nästa steg i bolagets utveckling,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

”Jag skulle även vilja tacka Bengt Jöndell för hans mycket värdefulla insats i byggandet av Cantargia de senaste sex åren. Under denna period har vi börsnoterats på Nasdaq Stockholm och skapat de ekonomiska förutsättningar som krävs för att driva vår kliniska utveckling av huvudprojektet nadunolimab och vårt andra utvecklingsprojekt, CAN10,” fortsätter Forsberg.

Renblad har över 25 års erfarenhet av läkemedelsindustrin, med ett flertal seniora befattningar inom finans över olika geografiska områden. Han har spenderat 10 år på LEO Pharma, där han haft seniora roller som Finance Director of R&D Finance, och Director of Finance & Patient Access i Kina, och har även jobbat för AstraZeneca. Han är för närvarande CFO på Synact Pharma, ett svenskt bioteknikbolag, där han haft en nyckelroll i bolagets börsnotering på Nasdaq Stockholm under 2022. Renblad har en mastersexamen som civilekonom från Lunds universitet.

”Det är med stor glädje jag tar mig an rollen som CFO på Cantargia. Bolaget står inför en väldigt spännande fas i sin utveckling och jag ser fram emot att jobba med VD Göran Forsberg, samt övriga ledningsgruppen, för att säkra att vi har optimala ekonomiska förutsättningar att ta Cantargias lovande läkemedelskandidater till nästa nivå,” sa Patrik Renblad.

Bengt Jöndell, Cantargias nuvarande CFO, kommer att ha kvar denna roll tills Renblad formellt tar över.

”Det har varit ett stort nöje att ha rollen som Cantargias CFO de senaste sex åren då vi utvecklat bolagets spännande pipeline. Jag önskar Cantargia all framgång i deras fortsatta utveckling av innovativa behandlingar för cancer och inflammatoriska sjukdomar,” sa Bengt Jöndell.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023 kl. 15.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Cantargias huvudprojekt, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från nadunolimab i kombination med cellgifter indikerar en högre effekt än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra utvecklingsprojekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf