Pressmeddelande
5 juli 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia meddelar positivt beslut efter oppositioner mot europeiskt patent

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag ett positivt utslag efter oppositionerna mot dess europeiska patent EP3293202 som täcker IL1RAP-bindande antikroppar med särskilda funktionella egenskaper. Den berörda instansen ”Opposition Division” vid europeiska patentverket, EPO, beslutade efter muntliga förhandlingar att patentskydd för nadunolimab samt en rad olika variantantikroppar skulle kvarstå.

“Oppositionerna som riktats mot Cantargias patentportfölj är ett bevis på vår ledande position inom fältet för IL1RAP-riktade antikroppsbaserade behandlingar, liksom det betydande intresset av framtida kommersiell aktivitet för sådana behandlingar. Vi är nöjda med utfallet i denna process då detta patent ger ytterligare skydd för både originalformen liksom varianter av nadunolimab,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

I slutet av 2021 meddelade Cantargia att tredje parter lämnat in oppositioner mot ett av dess europeiska patent, EP3293202. Detta patent avsåg IL1RAP-bindande antikroppar med liknande funktionella egenskaper som nadunolimab, såsom bindningsställe, affinitet, samt förmåga att internaliseras i cancerceller.

Som svar på oppositionerna, och för att anpassa EP3293202 i enlighet med EPO:s riktlinjer för antikroppsuppfinningar vilka reviderades under 2021, gjorde Cantargia frivilligt begränsningar i patentkraven så att även aminosyrasekvenserna för de patenterade antikropparna definierades, med möjlig variabilitet upp till 10%. Efter de muntliga förhandlingarna beslutade Opposition Division att EP3293202 skulle kvarstå med detta uppdaterade kravomfång, som täcker in både nadunolimab och en stor mängd modifierade varianter av nadunolimab med liknande funktionella egenskaper. Det bör noteras att beslutet av Opposition Division kan överklagas. EP3293202 är giltigt till åtminstone 2035.

Cantargia har ett omfattande patentskydd för IL1RAP-bindande antikroppar och deras användning vid behandling och diagnostik av cancer, inklusive leukemier och solida tumörer. Cantargias patentportfölj består av över 100 godkända patent globalt på viktiga marknader såsom USA, Europa, Japan och Kina.

Flera tidigare oppositioner mot Cantargias patentportfölj har avslagits och Cantargias skydd för behandlingar med IL1RAP som måltavla har kvarstått med oförändrade patentkrav.