Pressmeddelande

13 maj, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargia ingår avtal med Patheon Biologics B.V. för produktion av antikroppen CAN04

Cantargia AB (publ) och Patheon Biologics B.V. (en del av ThermoFischer Scientific) har ingått avtal kring framtida produktion av antikroppen CAN04 (nidanilimab). CAN04 befinner sig i fas IIa klinisk utveckling för icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Genom det här avtalet säkrar Cantargia ytterligare produktionskapacitet för framtida kliniska studier.

Antikroppen CAN04 studeras för närvarande i en europeisk fas IIa klinisk studie för behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer. I förberedelserna inför senare faser av den kliniska utvecklingen är en utökning av produktionskapaciteten en del av utvecklingsplanen. Det nya avtalet med Patheon kompletterar det nuvarande avtalet med Celonic AG (tidigare Glycotope Biotechnology GmbH). Patheon kommer nu att skala upp processen till 2000 liter inför nästa produktionskampanj av kliniskt material. Patheon har tillverkningsanläggningar i både Europa och USA.

”Vi är väldigt glada över att ha adderat ytterligare en produktionsenhet till vår lista av underleverantörer. Avtalet är ett viktigt steg för framåtskridandet av den kliniska utvecklingen av CAN04,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta 

Göran Forsberg, VD 
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019 kl 8.30 CET.

Om Cantargia 
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 


wkr0006.pdf