Pressmeddelande
20 apr. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia har lämnat in ansökan om klinisk fas I-studie för dess andra projekt, CAN10

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att en ansökan lämnats in om att påbörja klinisk fas I-studie för den IL1RAP-bindande antikroppen CAN10, som utvecklas för behandling av systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation. Studien kommer genomföras i Tyskland och planeras starta i mitten av 2023, avhängigt av tidpunkten för regulatoriskt godkännande.

”CAN10 breddar Cantargias projektportfölj bortom onkologi mot inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Vi är oerhört glada över att ha nått denna milstolpe, vilket för oss ett steg närmare start av kliniska studier,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Antikroppen CAN10 binder starkt till IL1RAP och blockerar funktionen av IL-1-, IL-33- och IL-36-signalering vilket kan vara av stor nytta vid behandling av autoimmuna eller inflammatoriska sjukdomar. Cantargias utveckling av CAN10 fokuserar initialt på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation, två sjukdomar med stort medicinskt behov. CAN10 har visat lovande effekter i ett flertal modeller av båda sjukdomar.

I den kliniska fas I-studien för CAN10 utvärderas initialt singeldoser intravenöst i friska frivilliga för att studera säkerhet och farmakokinetik, men även immunologiska biomarkörer. Den efterföljande delen i studien kommer att fokusera på upprepad subkutan dosering och planeras göras i patienter med mild till måttlig psoriasis för att få en första indikation på effekter på sjukdomsrelaterade biomarkörer. Studiestart är beroende av tidsåtgången för den regulatoriska granskningen, men behandling kan påbörjas kort efter godkännande av ansökan, i mitten av 2023. Efter att fas I-delen slutförts, kan studier i patienter med systemisk skleros eller hjärtmuskelinflammation påbörjas.