Pressmeddelande

14 nov, 2018

Cantargia genomför bolagspresentationer under november och december 2018

Cantargia AB (”Cantargia”) kommer under november och december att genomföra flera presentationer för att presentera bolaget, läkemedelskandidaten CAN04 och bolagets planer. För detaljer kring presentationerna, se nedan. Presentationen på Antibody Engineering and Therapeutics i San Diego följer på en inbjudan för att på en ledande vetenskaplig konferens inom antikroppsområdet, presentera forskningen runt målmolekylen IL1RAP.   

Event: Financial Meetings Öresund
Datum och tid: Den 19 november 2018, kl. 08:00-10:00.
Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund.
Om: http://www.financialmeetings.se/aktuellt/     

Event: Redeye Life Science Day
Datum och tid: Den 21 november 2018, kl. 08.00-15.00. Cantargia presenterar kl. 11.00.
Plats: Haymarket, Hötorget 13-15, Stockholm.
Om: https://www.redeye.se/live/ls-day-2018#live-ls-18-sal-2

Event: Nordea Stockholm, Nordic Tech & Medtech/Life Science Seminar
Datum och tid: Den 27 november 2018.
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.
Om: https://nordeamarkets.com/campaigns/program-for-nordea-tech-medtech-life-science-seminar/

Event: Antibody Engineering and Therapeutics
Datum och tid: Den 11 december 2018. Cantargia presenterar kl. 08.45 lokal tid.
Plats: Manchester Grand Hyatt, San Diego, USA.
Om: https://lifesciences.knect365.com/antibody-engineering-therapeutics/agenda/3

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf