Pressmeddelande

26 feb, 2019

Cantargia genomför bolagspresentationer under mars 2019

Cantargia AB (”Cantargia”) kommer under mars att genomföra flera presentationer för att informera om bolaget och dess planer. För detaljer kring presentationerna, se nedan. Presentationerna kommer att publiceras på vår hemsida.

Event: Nordea Life Science Seminar
Datum och tid: Den 4 mars 2019 kl 13.15
Plats: Smålandsgatan 15-17, Stockholm

Event: Carnegie Nordic Healthcare Seminar
Datum och tid: Den 5 mars 2019 kl 11.05

Event: Arctic Securities, Swedish Biotech Seminar
Datum och tid: Den 6 mars 2019 kl 12.15
Plats: Arctic Securities, Haakon VIIs gate 5, Oslo

Event: Arctic Securities, Swedish Biotech Seminar
Datum och tid: Den 6 mars 2019 kl 18.20
Plats: Scandic Hotel Nidelven, Havnegate 1-3, Trondheim

Event: Redeye, Investor After Work
Datum och tid: Den 28 mars 2019, kl 17.30-21.00
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
Om: https://www.redeye.se/events#/event/582063

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.  


wkr0006.pdf