Pressmeddelande

21 jan, 2019

Cantargia genomför bolagspresentationer under januari 2019

Cantargia AB (”Cantargia”) kommer under januari att genomföra flera presentationer för att presentera bolaget och dess planer. För detaljer kring presentationerna, se nedan.

Event: Redeye, Fight Cancer Seminar
D
atum och tid: Den 22 januari 2019, kl. 09.00-12.00. Cantargia presenterar kl. 10.35, paneldiskussion kl. 11.40.
Plats: Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm
Om: https://www.redeye.se/events#/event/581938
Live: https://www.redeye.se/live/fight-cancer-seminar-22-jan 

Event: SEB, Swedish Biotech Seminar
Datum och tid: Den 24 januari 2019, kl. 12.40-13.00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Event: Aktiespararna, Aktiedagen
Datum och tid: Den 29 januari kl. 08.00-18.20. Cantargia presenterar kl.09.30, efterföljande paneldiskussion.
Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
Om: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-29-januari
Live: https://www.aktiespararna.se/tv/live

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.  


wkr0006.pdf