Pressmeddelande

23 jun, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargia förstärker sin ledningsgrupp med VP Regulatory Affairs och VP CMC

Cantargia AB meddelade idag att dess ledningsgrupp kommer förstärkas genom rekryteringen av Susanne Lagerlund som VP Regulatory Affairs och Peter Juul Madsen som VP CMC. De har mer än 20 års erfarenhet var inom sitt expertområde från läkemedelsindustrin. Dessutom har Liselotte Larsson blivit befordrad från VP Operations med ansvar för produktion till en bredare roll som Chief Operating Officer.

Cantargias projekt utvecklas och då CAN04 beräknas generera fas IIa data under Q4 2020 och CAN10 förflyttas till en sen preklinisk utvecklingsfas har organisationen förstärkts. Två individer med lång erfarenhet från deras respektive expertområde, har rekryterats för att stärka bolaget.

Peter Juul Madsen börjar som VP CMC den 10:e augusti, 2020. Peter har en lång bakgrund från att leda produktionsutveckling och tillverkning av biologiska produkter för läkemedelsutveckling från t.ex. Lundbeck, Genmab, Zealand Pharma och Novo Nordisk. Detta inkluderar en stor erfarenhet av outsourcing till kontraktstillverkare. Peter har en examen som civilingenjör inom kemi från Technical University of Denmark.

Susanne Lagerlund börjar som VP Regulatory Affairs den 17:e augusti, 2020. Susanne har en omfattande erfarenhet regulatoriska aktiviteter inom läkemedelsutveckling från LEO Pharma och Astra Zeneca. Susanne har dessutom under de senaste åren varit ansvarig för att integrera ett antal förvärvade dermatologi-projekt till den kommersiella portföljen inom LEO Pharma. Susanne har en examen som civilingenjör i kemiteknik från Lunds universitet.

Liselotte Larsson har tidigare ansvarat för produktionsaktiviteterna hos Cantargia. Liselotte övergår nu i en ny och bredare roll som Chief Operating Officer inom ledningsgruppen och kommer också ansvara för affärsutvecklingen.

“Med dessa nya rekryteringar är Cantargia väl förberett inför kommande steg i utvecklingen av våra projekt” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta 
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Informationen lämnades för offentliggörande 23 juni 2020 kl.15.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf