Pressmeddelande

10 aug. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia erhåller regulatoriskt godkännande för att starta klinisk fas I-studie med CAN10

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att ansökan för klinisk fas I-studie med den IL1RAP-bindande antikroppen CAN10 har godkänts. Studien kommer att undersöka säkerheten av olika singeldoser och upprepade doser av CAN10 som ges intravenöst till friska frivilliga eller subkutant till psoriasispatienter. Upp till 80 individer kan inkluderas i studien som förväntas starta i september 2023.

Då godkännande har erhållits från både den regulatoriska myndigheten och etikkommittén i Tyskland, kan fas I-studien nu påbörjas.

”Cantargia har nått ännu en viktig milstolpe när CAN10 nu blir vårt andra projekt i klinisk utveckling. CAN10 har visat starka effekter i ett flertal autoimmuna och inflammatoriska sjukdomsmodeller och täcker in ett segment som kompletterar nadunolimab, vårt huvudprojekt inom onkologi,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Antikroppen CAN10 binder starkt till IL1RAP och blockerar funktionen av signaleringsmolekylerna IL-1-, IL-33- och IL-36 som samtliga spelar en viktig roll vid flera autoimmuna eller inflammatoriska sjukdomar. Cantargias utveckling av CAN10 fokuserar initialt på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation, två sjukdomar med stort medicinskt behov. CAN10 har visat lovande effekter i ett flertal modeller av dessa sjukdomar.

Det primära målet med denna fas I-studie är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av CAN10 genom en studiedesign som omfattar eskalerande singeldoser (SAD), följt av utvärdering av eskalerande upprepade doser (MAD). Ytterligare mål inkluderar farmakokinetik och effekter på olika immunologiska och sjukdomsrelaterade biomarkörer. Initialt ges singeldoser, som ökas under studien, intravenöst till friska frivilliga. I en efterföljande del av studien kommer CAN10 ges subkutant vid två dosnivåer till 16 patienter med mild till medelsvår psoriasis, med målet att visa tidig ”proof-of-concept”. Indikationer på kliniskt relevanta effekter på biomarkörer kommer också att utvärderas under studiens gång.

Behandling förväntas påbörjas i september 2023. Ytterligare detaljer kommer att redovisas på clinicaltrials.gov. Efter att denna studie har slutförts, kommer efterföljande studier fokusera på patienter med systemisk skleros eller hjärtmuskelinflammation.