Pressmeddelande

01 okt, 2018  ·  Regulatorisk information

Cantargia erhåller patent i USA för antikroppen CAN03

Cantargia AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) godkänt bolagets patentansökan 15/501,710, vilken avser antikroppen CAN03 som är av betydelse för Cantargias CANxx projekt. Patentnumret är US 10,100,119 och patentet är giltigt till och med 2035.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel riktade mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Huvudprojektet CAN04 befinner sig i klinisk utveckling för behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Ett andra projekt, CANxx, befinner sig i preklinisk fas med syftet att utveckla en antikropp mot IL1RAP för behandling av autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. En antikropp, CAN03, som ursprungligen utvecklades som en backup-kandidat för CAN04, påverkar IL1RAP signalering på ett unikt sätt och har bland annat uppvisat intressanta IL-33 blockerande egenskaper. CAN03 ingår i forskningsprogrammet CANxx.

USPTO har nu meddelat Cantargia att de har utfärdat ett patent som täcker CAN03 antikroppen. Det följer på tidigare kommunikation från bolaget i maj 2018 där det framgår att USPTO utfärdat ett preliminärt godkännande.

“Vi har påbörjat uppbyggandet av en patentportfölj för vårt CANxx projekt. Det här är det första godkända patentet runt antikroppen CAN03 och därmed av stor betydelse för Cantargia”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 8.30 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf