Pressmeddelande

27 feb, 2018  ·  Regulatorisk information

Cantargia erhåller Notice of Allowance från USPTO för ytterligare skydd vid leukemibehandling

Cantargia AB (“Cantargia”) har erhållit besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan 15/242,242 vilken är bolagets andra, uppföljande, ansökan i den hematologiska cancer-familjen. Om den godkänns, så ger den ytterligare skydd för Cantargias robusta portfölj av patent som rör behandling av solida tumörer och hematologiska cancerformer med antikroppar mot IL1RAP.

I den här patentfamiljen, har Cantargia redan ett godkänt patent i USA som täcker behandling av IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbehandling av akut lymfatisk leukemi. Patentet ger skydd till slutet av 2030. Cantargia har därefter lämnat in en uppföljande patentansökan som täcker behandling av ytterligare hematologiska cancersjukdomar och har nu erhållit ett preliminärt godkännande från USPTO för denna uppföljande ansökan. Om ansökan godkänns formellt, så kommer Cantargia ha patentskydd för behandling av de vanligaste leukemiformerna med IL1RAP-bindande antikroppar som har en dubbelverkande verkningsmekanism. Denna innefattar blockering av IL1RAP associerad signalering samt stimulering av immunceller för avdödning av cancerceller med IL1RAP på ytan. Ett Notice of Allowance indikerar att USPTO avser godkänna ansökan efter genomförandet av vissa administrative steg.

Genom en annan patentfamilj så har Cantargia ett godkänt patent och ett preliminärt godkännande i USA för antikroppsbehandling av solida tumörer med IL1RAP som målmolekyl. Cantargia har också godkända patent runt IL1RAP som målmolekyl vid antikroppsbehandling i både hematologiska cancerformer liksom solida tumörer på ett flertal viktiga marknader inklusive Europa och Japan. Dessa patent är giltiga till 2030 respektive 2032.

“Detta preliminära patentgodkännande är ett viktigt steg framåt i Cantargias globala patentstrategi. Det ger ytterligare kommersialiseringsmöjligheter i USA, vår enskilt största marknad” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. 

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 08.30.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org.nr. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf