Pressmeddelande

21 maj, 2018  ·  Regulatorisk information

Cantargia erhåller Notice of Allowance från USPTO för antikroppen CAN03

Cantargia AB meddelar idag att amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett s.k.  Notice of Allowance för bolagets patentansökan 15/501,710 som behandlar antikroppen CAN03, vilken är av betydelse för Cantargias CANxx projekt.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Huvudprojektet CAN04 är för närvarande i klinisk utveckling för behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Ett andra projekt, CANxx, befinner sig i preklinisk fas med målet att utveckla en antikropp mot IL1RAP för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. En antikropp, CAN03, som ursprungligen utvecklades som en backup kandidat för CAN04, påverkar IL1RAP signalering på ett unikt sätt och har dessutom uppvisat intressanta IL-33 blockerande egenskaper. CAN03 är en del i forskningsprogrammet CANxx.

USPTO har nu meddelat Cantargia att ett s.k. notice of allowance för Cantargias patentansökan 15/501,710 har utfärdats. Denna patentansökan inkluderar antikroppen CAN03. Sammanfattningsvis betyder det här att USPTO har för avsikt att godkänna patentet efter att några formella steg har genomförts. Om patentet godkänns kommer det vara giltigt till 2035.

“Vi är väldigt glada att USPTO har för avsikt att godkänna ett patent för vår antikropp CAN03. Den här antikroppen har unika egenskaper då den blockerar signalering från både IL-1 and IL-33, en kombination som kan vara högst relevant för behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Den här patentansökan är en viktig del i CANxx projektets patentportfölj”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018, kl. 8.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf