Pressmeddelande

21 juni 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor

Läs pressmeddelandet här: https://cantargia.com/investerare/nyemission