Pressmeddelande

15 nov, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargia avancerar utvecklingen av antikroppen CAN04 efter positivt pre-IND möte

Cantargia AB meddelade idag att pre-IND mötet med amerikanska läkemedelsverket, FDA, kring den kliniska utvecklingen av antikroppen CAN04, har genomförts. Syftet med mötet var att diskutera den nuvarande informationen kring CAN04, inklusive data från den första fas I studien i människa, och ett förslag på en ny fas I klinisk studie med CAN04 i kombination med en s.k. immune checkpoint inhibitor under en US IND. Som ett resultat av mötet kommer Cantargia avancera utvecklingen av CAN04 och ansöka om US IND runt nyår.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel riktade mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och motverkar cancer både genom ADCC och blockering av IL-1 signalering. CAN04 studeras för närvarande i en öppen tre-armad fas I/IIa klinisk prövning i Europa, CANFOUR. Där undersöks CAN04 kombinationsterapi med två vanliga cellgiftsregimer i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer som inte tidigare behandlats med cellgifter samt monoterapi i patienter med långt framskriden cancer (NCT03267316, www.clinicaltrials.gov).

Cantargia expanderar nu den kliniska utvecklingen genom att undersöka CAN04 i kombination med en s.k. immune checkpoint inhibitor. Studien planeras att genomföras på framstående kliniska center i USA. Huvudprövare för studien kommer bli Prof. Roger Cohen vid University of Pennsylvania. Syftet med studien är primärt att undersöka säkerheten av kombinationen CAN04 och en s.k. immune checkpoint inhibitor i patienter med IL1RAP-uttryckande cancerformer såsom icke-småcellig lungcancer, huvud-halscancer samt blåscancer. Patienterna i studien kan inkluderas om de gått i progression på tidigare PD1/PDL-1 antikroppsbaserade behandlingar. Upp till 18 patienter kommer initialt rekryteras. Utöver säkerhet, kommer även explorativa biomarkörer och effekter studeras. Studieprotokollet färdigställs för en planerad IND-ansökan i januari 2020.

“CAN04 är riktad mot en ny målmolekyl och har immunologiska antitumör-aktiviteter som kan vara synergistiska med immune checkpoint inhibitors. Det här är en viktig studie I våra ansträngningar att skapa ytterligare effektiva terapeutiska möjligheter för cancerpatienter som inte längre svarar på existerande godkända immunterapier”, säger Prof. Roger Cohen som kommer vara studiens huvudprövare vid Abramson Cancer Center at the University of Pennsylvania.

“Baserat på det positiva utfallet av pre-IND mötet, är vi redo för nästa steg i utvecklingen av CAN04. Att generera data kring CAN04 i kombination med immunterapi är en viktig del av våra strategier”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com  

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl.13.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf