Pressmeddelande

28 apr, 2021

Cantargia arrangerar livesänd FoU-dag och bjuder in till telefonkonferens för att presentera delårsrapporten för första kvartalet 2021

Cantargia meddelar idag att bolaget kommer att arrangera en livesänd FoU-dag torsdagen den 20 maj, klockan 15:00 och 17:00 CET. Dessutom kommer en telefonkonferens att genomföras i samband med att bolaget offentliggör delårsrapporten för första kvartalet 2021 den 26 maj 2021 klockan 15:00 CET. Investerare, analytiker och media välkomnas att delta vid båda tillfällena.

FoU-dag
Syftet med FoU-dagen är att detaljerat presentera den kliniska utvecklingen i Cantargias projektet CAN04 och CAN10. För presentationerna står både medlemmar ur Cantargias ledning och externa gästtalare. Presentationerna kommer att hållas på engelska och genomförs torsdagen den 20 maj, klockan 15:00 och 17:00 CET.

Programmet för FoU-dagen kommer att publiceras i god tid på bolagets hemsida under: https://cantargia.com/pressrum/cantargia-i-media.

Eventet kommer att direktsändas och kan följas på https://financialhearings.com/event/13851

Frågor kan ställas före evenemanget genom att skicka ett e-postmeddelande till info@cantargia.com eller via videochatten under webbsändningen. Presentationerna kommer även i efterhand att finnas tillgängliga på Cantargias hemsida www.cantargia.com.

Telefonkonferens kring första kvartalets delårsrapport
Den 26 maj 2021 offentliggör Cantargia bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 och bjuder samtidigt in alla intresserade till en telefonkonferens, med presentation av delårsrapporten, samma dag klockan 15:00 CET. Cantargias VD, Göran Forsberg och CFO, Bengt Jöndell, deltar under presentationen som kommer att hållas på engelska.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Cantargias webbplats och kommer även att vara tillgänglig i efterhand under: https://cantargia.com/pressrum/cantargia-i-media.

För att delta i telefonkonferensen, var vänlig använd följande telefonnummer:

SE: +46 8 566 427 07
UK: +44 333 300 92 73
US: +1 833 249 84 05

Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på: https://tv.streamfabriken.com/cantargia-q1-2021

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 april 2021 kl.17.00.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter visar på högre responsfrekvens än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf