Pressmeddelande

21 dec, 2020  ·  Regulatorisk information

Ändring i Cantargias valberedning

I oktober 2020 utsågs, i enlighet med de riktlinjer som fastslogs på årsstämman 2020, Cantargias AB (publ) valberedning inför årsstämman 2021. Cantargia meddelar idag att ledamoten Alexander Mata (utsedd av Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt) lämnar valberedningen och att Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt utsett Mikael Wiberg till ny ledamot.

Valberedningen består hädanefter av Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Mikael Wiberg, (Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt) och Magnus Persson (styrelsens ordförande).

För ytterligare information kontakta:
Magnus Persson, styrelsens ordförande och ledamot i valberedningen.
Telefon: +46 (0)737 314146
E-post:magnus.modee.persson@gmail.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter visar på högre responsfrekvens än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf