Om Cantargia

Ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag

Cantargia är ett svenskt bioteknikföretag inriktade på utveckling av läkemedel för olika typer av cancersjukdomar samt autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. I vårt utvecklingsprogram ingår produktkandidaten CAN04 som befinner sig i fas IIa av de kliniska studierna, samt vårt utvecklingsprojekt CANxx. Bolaget är börsnoterat på OMX Stockholms huvudlista (Mid Cap).

Cantargia AB bildades 2009-2010 för att vidareutveckla en upptäckt av professor Thoas Fioretos och doktor Marcus Järås från Lunds universitet. Deras forskning visade att leukemistamceller uttrycker ett protein på cellytan – IL1RAP – som inte uttrycks i lika stor omfattning på normala stamceller. Cantargias fortsatta forskning har visat att detta protein dessutom uttrycks i solida tumörer från flera olika cancerformer.

Vi bidrar till framtidens cancerbehandlingar

Många sjukdomar är mycket komplexa och trots omfattande forskning finns ett stort behov av nya behandlingar. En sådan sjukdom är cancer. Trots stora framsteg är cancer fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna och en sjukdom förknippat med stort lidande.

På Cantargia ser vi därför vårt jobb som viktigt, utmanande och som en möjlighet att bidra till mer effektiva och skonsamma cancerbehandlingar i framtiden. Den kunskap vi har inom vår cancerforskning går att använda vid utvecklandet av produkter för andra svåra sjukdomar, t.ex. autoimmuna sjukdomar och inflammationssjukdomar.

Det som gör vår immunterapi unik är dess dubbla verkningsmekanism: den både angriper cancercellerna och motverkar tumörsjukdomens utveckling genom att hämma så kallad tumörinflammation.

Vision

Cantargias vision är att utveckla och säkra den nya generationens målstyrda läkemedel mot IL1RAP som en viktig del av morgondagens mer effektiva cancerbehandlingar. Visionen omfattar att också utveckla nya produktkandidater med potential att behandla även autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar.

About 1

Ett svenskt bioteknikföretag vars vetenskap bygger på forskning från Lunds universitet

About 2

Vision om att bli en viktig del av morgondagens cancerbehandlingar

About 3

Erfaren företagsledning som tidigare tagit läkemedel till marknaden

About 4

Noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista (Mid Cap)

About 5

Unik immunterapi med dubbel verkningsmekanism

About 6

Högaktuellt forskningsområde med en kliniskt validerad behandlingsmekanism

About 7

Vetenskaplig plattform med många potentiella terapiområden

About 8

Robust patentportfölj