Vår strategiska samarbetspartner Panorama Research Inc

CANxx-projektet drivs mot preklinisk fas

Under 2017 beslutade Cantargia att lansera ett nytt projekt, CANxx, baserat på andra IL1RAP-bindande antikroppar än CAN04. CANxx-projektet är inriktat på att utveckla en antikropp för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. I samband med det identifierades Panorama Research Inc. (Panorama) som en strategisk utvecklingspartner. För att effektivt kunna driva CANxx-projektet mot preklinisk och klinisk fas gick Cantargia in i ett avtal med Panorama under sommaren 2017.

Panorama grundades 1991 av Jim Larrick, en av pionjärerna inom utveckling av antikroppar för läkemedel. Panorama är en biotech-inkubator som identifierar, initierar och förädlar nya biomedicinska projekt. Panorama har utvecklat mer än 20 biotech-projekt som har lett till att man grundade Panorama Institute of Molecular Medicine och mer än ett dussin företag. Hittills har Panorama-initierade projekt och/eller företag lett till sex börsintroduktioner och många framgångsrika förvärv.

– Vi är ett translationellt forskningsinstitut som tar projekt in i preklinisk fas. Vissa förväxlar oss med en så kallad CRO (Contract Research Organisation) men den typen av aktörer går normalt sett in i senare skeden. Vi är 15 forskare och specialister på läkemedelsutveckling, baserade i vårt 4 000 kvadratmeter stora laboratorium i Sunnyvale i hjärtat av Silicon Valley i Kalifornien. Vi arbetar både med mindre biotech-företag och de stora läkemedelsbolagen som Amgen, Merck och Boehringer Ingelheim, säger Jim Larrick, grundare och VD på Panorama.

Teamet hos Panorama har utvecklat en bred och innovativ portfölj med läkemedelskandidater inriktade på att möta ouppfyllda behandlingsbehov inom cancer samt, autoimmuna, kardiovaskulära, neurologiska och metaboliska sjukdomar.

– Ett av de första projekten vi arbetade med var den inledande utvecklingen av läkemedlet memantin tillsammans med Merz och Forest Labs för behandling av Alzheimers sjukdom. Produkten marknadsförs som Namenda. Det var det första FDA-godkända läkemedlet på området och intäkterna nådde 1,5 miljarder USD årligen innan patentet löpte ut och generiska läkemedel introducerades 2015, fortsätter Jim.

Panorama använder sig av den beprövade Protein Design Laboratory-tekniken för antikroppshumanisering. Mer än 400 monoklonala antikroppar ursprungligen från mus har humaniserats med hjälp av denna teknik, vilket resulterat i mer än ett dussintal FDA-godkända produkter. Humaniserade antikroppar designas på Panorama med minimal sekvensmodifikation och utan den reduktion av styrkan i bindningen hos antikroppen, den så kallade affiniteten, som vanligtvis sker i samband med att andra metoder används. Mycket viktigt är att den humaniserade antikroppens aminosyrasekvens är unik och därför kan patentskyddas.

– Under de senaste åren har vi humaniserat cirka 15 mus-baserade antikroppar. Majoriteten resulterade i affiniteter som är högre än hos de ursprungliga antikropparna. Hälften av dessa antikroppar har sedan framgångsrikt kunnat föras vidare in i kliniska prövningar på människor, säger Jim.

Cantargia har överfört en patenterad antikropp till Panorama. Den optimeras nu för att erhålla önskade egenskaper där Panoramas stora och väldokumenterade erfarenhet av att optimera och humanisera monoklonala antikroppar utnyttjas. Panorama kommer även att utveckla en cellinje för produktion av antikroppen. När Panorama har utformat och optimerat den humaniserade antikroppen kommer Cantargia att ta ansvar för GMP-produktionen för att ta nästa steg mot kliniska studier kring produktkandidaten.

– Vi trivs verkligen med att arbeta tillsammans med Cantargia och vi har kunnat driva projektet framåt enligt plan. Cantargia är ett välskött företag med hög integritet. De har också en bra projektportfölj och jag tror att deras målmolekyl IL1RAP har goda utsikter att bli en viktig del i framtidens cancerbehandling. Min erfarenhet är att vetenskapligt drivna företag ofta har bättre förutsättningar att lyckas än att företag som saknar den ansatsen, fortsätter Jim. Medan Panorama fokuserar på att vidareutveckla den antikroppsprototyp som ursprungligen identifierades av Cantargia, fokuserar Cantargia parallellt på att studera olika immunologiska modeller för att kunna identifiera vilka sjukdomar som passar bäst för denna produktkandidat.

– Vi sökte efter en högkvalificerad partner för att på så sätt få en snabb start i CANxx-projektet. Vi är väldigt glada över att ha hittat det i Panorama. Vi har haft ett mycket konstruktivt samarbete i enlighet med den tidsplan som ursprungligen upprättades. På så sätt har vi kunnat minska risken samtidigt som vi säkerställer utvecklingen och finansieringen av vår produktportfölj, säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Panorama har investerat i projektet genom att bidra med sin kunskap och arbetskraft i utbyte mot en del av framtida intäkter. Panoramas andel i projektet är proportionell mot det man bidrar med under projektets livstid (se även not 25).

– För att bli framgångsrik är hemligheten att omge dig med bra människor och göra jobbet ordentligt. Jag skulle än en gång vilja betona vikten av integritet. Enligt min åsikt har alltför många biotech-projekt misslyckats på grund av att människor inte står upp för vad som är den vetenskapligt mest rationella grunden för projektet, avslutar Jim.

Om Jim Larrick

Jim är en pionjär inom biotech-branschen med lång erfarenhet från arbete med cytokiner, terapeutiska antikroppar, molekylärbiologi och läkemedelsutveckling. Under sin 35-åriga karriär har han författat, eller varit medförfattare till, nio böcker, över 250 vetenskapliga rapporter/kapitel och bidragit till över 50 patent. Han har tjänstgjort på redaktionen för sex olika vetenskapliga tidskrifter. Hans arbete med terapeutiska antikroppar och andra proteinbaserade terapier har spänt över hela utvecklingskedjan för biofarmaceutisk produktutveckling från identifiering av målmolekyler för läkemedel till processvetenskap och avancerade kliniska prövningar. Jim har också varit ordförande i den biomedicinska screeningskommittén för investeringsgruppen Life Science Angels.

Jim har en läkar- och doktorsexamen från Duke University School of Medicine där han fick Medical Scientist Training Program-stipendiet. Han slutförde sin utbildning i internmedicin vid Stanford Medical Center där han senare fick en postdoktortjänst vid Stanford Cancer Biology Research Labs. Där arbetade han med terapeutiska humana monoklonala antikroppar för cancer- och infektionssjukdomar.

För närvarande är han kopplad till Panorama och Life Science Angels och är styrelseledamot i flera unga bioteknikföretag. Han stöttar också sjukhuset i Turmi, South Omo Valley i Etiopien samt ett antal medicinskt uppsökande program i Bhutan, Indonesien och Etiopien och sitter i styrelsen för två ideella organisationer: Sustainable Sciences Institute och Sankofa Center for African Dance and Culture, som fokuserar på utbildning, diagnos och behandling av hiv/aids och tuberkulos i Ghana.

Jim.png#asset:1571:url

"För att bli framgångsrik är hemligheten att omge dig med bra människor och göra jobbet ordentligt".

JAMES LARRICK, M.D., PH.D.