Årets Nobelpris i medicin och kemi går till forskning av största betydelse för Cantargia


Medicinpriset – ”släpp immunförsvaret fritt”

Årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, James P. Allison och Tasuko Honjo, öppnade dörren till de moderna cancerbehandlingar – immunterapier – som idag hjälper miljontals människor med cancer. Allison och Honjo studerade under 1990-talet två olika proteiner som fungerar som bromsar på kroppens immunceller. De insåg att dessa bromsar kunde utnyttjas av cancertumörer för att hålla emot immunsystemet och därmed göra sig själva oåtkomliga. Genom att blockera dem med antikroppar kunde de visa att immunförsvaret aktiverades och började stöta bort cancern. Dessa antikroppar har sedan utvecklats till läkemedel som har revolutionerat cancervården. Med den här typen av mediciner har man nått resultat som tidigare troddes vara omöjliga att uppnå, och även om flera utmaningar kvarstår så har vi ännu bara sett början på utvecklingen.

Att påverka kroppens immunförsvar för att behandla cancerpatienter är förmodligen det hetaste forskningsområdet idag och där befinner sig också Cantargia. Vi är därför väldigt glada över att Nobelpriset gått till två forskare som banat väg för och demonstrerat värdet av att använda sig av patientens eget immunsystem för att bekämpa cancer. Vi fortsätter i vår strävan att göra framtidens cancerläkemedel ännu bättre.

Kemipriset – ”evolution i ett provrör”

Kemipristagarna Gregory Winter, George Smith och Frances Arnold har lagt grunden till och utvecklat tekniker som på ett eller annat sätt utnyttjas av merparten av de biopharmabolag som idag utvecklar biologiska läkemedel. Med hjälp av deras metoder kan man på laboratoriet härma evolutionen och framställa en mängd olika varianter av ett ursprungsprotein, tex en antikropp, med nya egenskaper. Dessa kan sedan testas och modifieras tills man uppnår en molekyl med rätt egenskaper för vidare utveckling, så kallad ”riktad evolution”. I naturen görs varianter (mutationer) och ett urval (naturlig selektion) över miljontals år. Med kemipristagarnas tekniker kan detta istället ske snabbt och kraftfullt i laboratoriet. Deras bidrag utgör idag en grundpelare för utvecklingen av biologiska läkemedel.

För Cantargia har dessa tekniker varit en del av vår verktygslåda och de kommer även i framtiden att vara viktiga för att utveckla och bredda vår projektportfölj.

 

 

 

 

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss