Den nya generationens cancerbehandlingar

Cantargias antikroppsbehandling CAN04 bekämpar cancer både genom att aktivera immunförsvaret och genom att blockera signaler som stimulerar tumörtillväxt

Läs mer

Cantargia Team – passion för innovation och resultat

Läs mer

Utveckling av nya antikroppsbaserade cancerbehandlingar

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

Europeiska patentverket har ställt in muntlig förhandling om opposition mot Cantargias patent avseende hematologiska cancerformer

Cantargias europeiska patent för solida tumörer kvarstår som giltigt

Europeiska patentverket har ställt in muntlig förhandling om opposition mot Cantargias patent avseende solida tumörer

Cantargia är ett bioteknikbolag som specialiserat sig på en dubbelverkande antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen – CAN 04 – bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt. Behandlingen uppvisar stor potential att bli en viktig del inom modern immunonkologi.

Jämfört med liknande behandlingar förefaller Cantargias kandidat CAN04 erbjuda en bredare palett av verkningsmekanismer mot cancern."

SMALLCAP, Analys Anders Eriksson & Niklas Elmhammer, 2015-12-03

Vi bedömer att bolaget har en god chans att nå sitt mål med tanke på CAN04:s unika målmolekyl och lovande grundläggande forskning".

REDEYE, Analys 2016-10-07

Hur CAN04 angriper en cancertumör

Se den animerade filmen

Fördelar med CAN04

Se den animerade filmen

Pressmeddelanden
Visa fler pressmeddelanden  >>