Cantargia noterade på Nasdaq Stockholm (Small Cap)

Läs mer

Årets Nobelpris i medicin och kemi går till forskning av största betydelse för Cantargia

Läs mer

Den nya generationens cancerbehandlingar

Cantargias antikroppsbehandling CAN04 bekämpar cancer både genom att aktivera immunförsvaret och genom att blockera signaler som stimulerar tumörtillväxt

Läs mer

Cantargia Team – passion för innovation och resultat

Läs mer

Utveckling av nya antikroppsbaserade cancerbehandlingar

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

(R) Cantargia presenterar kliniska data från den pågående CANFOUR-studien på ESMO

(R) Cantargia erhåller patent i USA för antikroppen CAN03

(R) Cantargia offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

* (R) = Regulatoriska pressmeddelanden

Cantargia är ett bioteknikbolag som specialiserat sig på en dubbelverkande antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen – CAN 04 – bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt. Behandlingen uppvisar stor potential att bli en viktig del inom modern immunonkologi.

Cantargia är sedan 25 september 2018 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (Small Cap).

Hur CAN04 angriper en cancertumör

Se den animerade filmen

Fördelar med CAN04

Se den animerade filmen