Välkommen till Cantargia

Cantargia utvecklar en antikroppsbaserad behandling riktad mot målmolekylen IL1RAP som har potential att användas för ett flertal olika cancersjukdomar. Under den initiala utvecklingen har Cantargia valt att fokusera på icke småcellig lungcancer (NSCLC) och pankreascancer. En produktkandidat, CAN04, har valts ut och dokumenteras inför start av kliniska studier i slutet av 2016. Målsättningen är att utveckla ett nytt läkemedel som kan bli en viktig del av framtidens cancerbehandling.

CAN04 är designad för att blockera cancercellens signalering via interleukin-1-systemet vilket bland annat kan begränsa den inflammation tumören använder sig av för tillväxt och som försvarsstrategi. CAN04 är dessutom designad för att stimulera kroppens immunförsvar att eliminera cancercellerna.

Senaste presentationer

Redeye Investor Forum i Göteborg 17 mars 2016

Intervju VD Göran Forsberg, Sedermeradagen i Lund

Sedermeradagen i Lund 16 mars 2016

Vator Securities Unicorn Summit i Stockholm 9 mars 2016

Aktiespararna i Lund 27 januari 2016

 

Nyhetsflöde

Hur CAN04 angriper en tumör – Animerad film

Smallcaps analys av Cantargia, läs mer

Artikel om Cantargia i den internationella tidskriften BioCentury

 

 

Cantargia030215001_small