Välkommen till Cantargia

Cantargia utvecklar en antikroppsbaserad behandling riktad mot målmolekylen IL1RAP som har potential att användas för ett flertal olika cancersjukdomar. Under den initiala utvecklingen har Cantargia valt att fokusera på icke småcellig lungcancer (NSCLC) och pankreascancer. En produktkandidat, CAN04, har valts ut och dokumenteras inför start av kliniska studier i slutet av 2016. Målsättningen är att utveckla ett nytt läkemedel som kan bli en viktig del av framtidens cancerbehandling.

CAN04 är designad för att blockera cancercellens signalering via interleukin-1-systemet vilket bland annat kan begränsa den inflammation tumören använder sig av för tillväxt och som försvarsstrategi. CAN04 är dessutom designad för att stimulera kroppens immunförsvar att eliminera cancercellerna.

Senaste presentationer

Sedermeradagen i Stockholm 17 november 2015
ProHearings i Stockholm 28 augusti 2015

Småbolagsdagen i Stockholm 8 juni 2015
Sedermeradagen i Göteborg 5 maj 2015

Nyhetsflöde

Artikel om Cantargia i den internationella tidskriften BioCentury

 

 

Cantargia030215001_small