Pressmeddelande

02 feb, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargia: Sista dag för handel med teckningsrätter i pågående företrädesemission

Cantargia AB (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) informerar om att det idag, den 2 februari 2017, är sista dag för handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm First North. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår till och med den 6 februari 2017.

Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden (31 procent) och emissionsgarantier (49 procent). Som tidigare kommunicerats i bl.a. Cantargias aktuella prospekt utökar Sunstone Life Science Ventures sitt ägande i Bolaget genom teckning av aktier i företrädesemissionen om motsvarande cirka 8,8 MSEK.

Likviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolaget under kommande 18 månader och möjliggör vidareutveckling av CAN04 genom kliniska studier samt utvecklandet av en ny antikropp för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Viktiga datum

2 februari 2017                              Sista dag för handel med teckningsrätter
6 februari 2017                              Teckningsperioden avslutas
Omkring 10 februari 2017            Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Cantargia i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Vinge.

För ytterligare information, kontakta:

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission.


wkr0006.pdf