Pressmeddelande

21 jun, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargia erhåller preliminärt patentgodkännande i USA avseende CAN04

Det amerikanska patentverket United States Patent and Trademark Office (”USPTO”) har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance avseende Cantargia AB:s (”Cantargia”) patentansökan för produktkandidaten CAN04 som innebär att USPTO avser att bevilja bolagets ansökan. Cantargia har sedan tidigare preliminärt patentgodkännande för CAN04 i Europa.

Patentansökan med ansökningsnummer 15/255,585 som erhållit Notice of Allowance av USPTO avser bolagets produktkandidat CAN04. Patentet skyddar Cantargias produktkandidat, antikroppen CAN04 riktad mot målmolekylen IL1RAP generellt som substans, samt specifikt för behandling av olika former av cancer. Notice of Allowance innebär att USPTO avser att godkänna bolagets patentansökan så snart ett antal mindre administrativa steg slutförts. Patentet ger skydd i USA till år 2035.

Patentansökan avseende CAN04 har, utöver i USA, nyligen erhållit preliminärt godkännande i Europa samt är under granskning i ett flertal länder inklusive Indien, Japan och Kina.

”Det är mycket glädjande att patentverken i både USA och Europa meddelat att de tänker godkänna vår ansökan kring Cantargias produktkandidat CAN04,” säger Göran Forsberg, VD i Cantargia. ”Vår patentportfölj når nu en högre dimension i och med att vi sedan tidigare har godkända patent för behandling av olika cancerformer med antikroppar mot IL1RAP”.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 08.45.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf