Aktieinformation

Cantargia på Nasdaq First North Premier

Nasdaq First North Premier 

Prospekt avseende listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Cantargia AB (Publ) på Nasdaq Stockholm

Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 30 juni 2018

Namn Antal aktier Procent (%)
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 5 972 292 9,02 %
Första AP-fonden 4 550 000 6,87 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 958 333 5,98 %
Fjärde AP-fonden 3 064 129 4,63 %
SEB S.A. Clients Assets Ucits 2 340 582 3,54 %
Andra AP-fonden 2 200 000 3,32 %
Mats Invest AB 1 328 788 2,01 %
Tibia Konsult AB 1 324 722 2,00 %
Kudu AB 1 243 216 1,88 %
Brushamn Invest AB 1 232 682 1,86 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 229 573 1,86 %
Handelsbankens Läkemedelsfond 1 000 000 1,51 %
Övriga 36 741 494 55,51 %
Total 66 185 811 100 %

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss