Share information

Cantargia on Nasdaq Stockholm Main Market (Small Cap)

Nasdaq Stockholm Main Market


Ownership structure

Ownership structure (largest owner) per March 31 2021

Name Shares Percent (%)
Swedbank Robur Fonder 9 701 665 9,7 %
Fjärde AP-fonden 7 762 043 7,7 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 6 814 596 6,8 %
Första AP-fonden 6 324 244 6,3 %
Six Sis AG 5 492 063 5,5 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 909 936 3,9 %
Handelsbanken Fonder 3 107 922 3,1 %
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 2 970 032 3,0 %
Morgan Stanley & Co Intl PLC 1 581 000 1,6 %
Other 49 862 062 49,8 %
Total 100 192 737 100 %