Share information

Cantargia on Nasdaq Stockholm Main Market (Mid Cap)

Nasdaq Stockholm Main Market


Ownership structure

Ownership structure (largest owner) per September 30 2021

Name Shares Percent (%)
Swedbank Robur Fonder 9 701 665 9,7 %
Fjärde AP-fonden 8 846 347 8,8 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 7 114 596 7,1 %
Första AP-fonden 6 324 244 6,3 %
Six Sis AG 5 804 319 5,8 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 5 287 302 5,3 %
SEB AB, Luxemburg Branch 3 385 640 3,4 %
Unionen 2 000 000 2,0 %
Handelsbanken Fonder 1 955 528 2,0 %
Andra AP-fonden 1 321 268 1,3, %
Other 48 451 828 48,4 %
Total 100 192 737 100 %