Share information

Cantargia on Nasdaq Stockholm Main Market (Small Cap)

Nasdaq Stockholm Main Market


Ownership structure

Ownership structure (largest owner) per December 30 2022

Name Shares Percent (%)
Fjärde AP-fonden 14 743 911 8,8 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 12 240 992 7,3 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 11 216 197 6,7%
Första AP-fonden 10 540 406 6,3 %
Swedbank Robur Fonder 8 102 958 4,9 %
Six Sis AG 7 895 983 4,7 %
Handelsbanken fonder 7 148 994 4,3 %
Goldman Sachs International 5 399 573 3,2 %
Nordnet Pensionsförsäkring 2 396 835 1,4 %
Brushamn Invest 1 979 470 1,2, %
Other 85 322 576 51,1 %
Total 166 987 895 100 %