Share information

Cantargia on Nasdaq Stockholm Main Market (Mid Cap)

Nasdaq Stockholm Main Market


Ownership structure

Ownership structure (largest owner) per March 31 2022

Name Shares Percent (%)
Fjärde AP-fonden 8 846 347 8,8 %
Swedbank Robur Fonder 8 783 208 8,8 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 7 406 296 7,4 %
Six Sis AG 7 027 319 7,0 %
Första AP-fonden 6 324 244 6,3 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 5 633 903 5,6 %
SEB AB, Luxemburg Branch 3 419 007 3,4 %
Unionen 2 000 000 2,0 %
Handelsbanken fonder 1 372 137 1,4 %
Andra AP-fonden 1 321 268 1,3, %
Other 48 059 008 48,0 %
Total 100 192 737 100 %