Share information

Cantargia on Nasdaq Stockholm Main Market (Small Cap)

Nasdaq Stockholm Main Market


Ownership structure

Ownership structure (largest owner) per June 30 2023

Name Shares Percent (%)
Fjärde AP-fonden 14 743 911 8,8 %
Första AP-fonden 10 540 406 6,3 %
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt 10 095 992 6,0 %
Six Sis AG 8 295 983 5,0 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 8 119 816 4,9%
Swedbank Robur Fonder 5 720 905 3,4 %
Goldman Sachs International 4 684 026 2,8 %
Handelsbanken fonder 2 652 366 1,6 %
Brushamn Invest 1 979 470 1,2, %
Barsum, Rafi 1 883 000 1,1
Other 98 272 020 58,8 %
Total 166 987 895 100 %