Cantargia team


Vår ledningsgrupp består av personer med en omfattande erfarenhet av forskning och läkemedelsutveckling i både stora och små bolag. Vi har också stor erfarenhet inom affärsutveckling och har tidigare erfarenhet av licensiering av läkemedelsprojekt.

Tack vare ett tätt samarbete mellan ledning, grundare och våra egna och externa experter kan vi arbeta effektivt med såväl utvecklingen av våra projekt, vetenskapliga framsteg liksom med affärsutvecklingen. Arbetet sker i nära samarbete med en styrelse med stor erfarenhet inom vårt område.

Ledning

Goran F1

Göran Forsberg, VD

Bengt Joendell 01

Bengt Jöndell, CFO

Liselotte L1

Liselotte Larsson, COO

Lars T1

Lars Thorsson, VP Clinical Development

David L1

David Liberg, VP Research

Ignacio Garcia Ribas 514X540

Ignacio Garcia-Ribas, CMO

Peter Hemsida 540X514

Peter Juul Madsen, VP CMC

Susanne Hemsida Kopia 540 X514

Susanne Lagerlund, VP Regulatory Affairs

Nedjad 2021

Nedjad Losic, VP Biometrics

Forskning och utveckling

Foto Susanne Magnusson Dx9 Q4415 Kopia

Susanne Magnusson, Director Clinical Development

Camilla Rydberg Millrud 03 Edited

Camilla Rydberg Millrud, Project Manager Pre Clinical

Gabriel2

Gabriel Svensson Birkedal, Senior Scientist Protein Chemistry, CMC

Susanne 514X540

Susanne Högwall, Project Manager Clinical

Sara 514X540

Sara Rattik, Project Manager Pre Clinical

Marie 514X540

Marie Wallén Öhman, Senior Director Clinical

Cat 514X540

Caitríona Grönberg, Project Manager Pre Clinical

Dorthe Hemsida 540X514

Dorthe da Graça Thrige, Senior Project Director

Annika Hemsida

Annika Sanfridson, Principal Scientist

Sylvia 514X540

Sylvia Vetrhus, Clinical Project Director

Helen Blanco 514X540

Helén Johansen Blanco, Senior Clinical Director

Administration och finans

Nina 514X540

Nina Valkama, Executive Assistant

Johanna 514X540

Johanna Christensen, Financial Controller

Grundare

Thoas F1

Thoas Fioretos, grundare och vetenskaplig rådgivare

Marcus J1

Marcus Järås, grundare och vetenskaplig rådgivare

Kjell S

Kjell Sjöström, grundare, biokemisk utveckling