Cantargia team

Mer än 100 års erfarenhet av framgångsrik läkemedelsutveckling

Vår ledningsgrupp består av personer med en omfattande erfarenhet av forskning och läkemedelsutveckling i både stora och små bolag. Vi har också stor erfarenhet inom affärsutveckling och har tidigare erfarenhet av licensiering av läkemedelsprojekt.

Tillsammans har vi varit delaktiga i mer än 10 registreringsgrundande studier, varit ansvariga för ett stort antal framgångsrika fas II och fas III-prövningar och deltagit i cirka 20 möten med FDA. Medlemmar i ledningsgruppen har varit ansvariga för tre större licensaffärer av fas III-produkter inom onkologi.

Tack vare ett tätt samarbete mellan ledning, grundare och våra egna och externa experter kan vi arbeta effektivt med såväl utvecklingen av våra projekt, vetenskapliga framsteg liksom med affärsutvecklingen. Arbetet sker i nära samarbete med en styrelse med stor erfarenhet inom vårt område.

Ledning

Goran F1

Göran Forsberg, VD

Bengt Joendell 01

Bengt Jöndell, CFO

Liselotte L1

Liselotte Larsson, VP Operations

Lars T1

Lars Thorsson, VP Clinical Development

David L1

David Liberg, VP Cancer Research

Forskning och utveckling

Susanne Magnusson Januari 2017

Susanne Magnusson, Associate Director Development

Camilla Rydberg Millrud 03 Edited

Camilla Rydberg Millrud, Project Manager Pre Clinical

Gabriel2

Gabriel Svensson Birkedal, Senior Scientist Protein Chemistry, CMC

Karin W1

Karin Von Wachenfeldt, translationell forskning

Peter Holm Januari 2017

Peter Holm, patent och immateriella rättigheter

Grundare

Thoas F1

Thoas Fioretos, grundare och vetenskaplig rådgivare

Marcus J1

Marcus Järås, grundare och vetenskaplig rådgivare

Kjell S

Kjell Sjöström, grundare, biokemisk utveckling