CAN10

CAN10 – Anti-IL1RAP-antikropp för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomarPreklinisk utveckling

Då IL1RAP är involverad i flera inflammatoriska signaleringsvägar, utgör det en intressant måltavla även för behandling av sjukdomar med inflammation som grund. I CAN10-projektet utvecklas därför en ny IL1RAP-antikropp för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Det initiala fokuset för CAN10 är på behandling av två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros, där det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder.

IL1RAP är nödvändig för signalöverföring via de proinflammatoriska cytokinerna IL-1, IL-33 och IL-36. Dessa aktiverar en mängd olika immunceller, såväl som endotelceller och fibroblaster, till att producera ytterligare proinflammatoriska molekyler och faktorer som kan orsaka fibros. Detta bidrar till sjukdomsutveckling vid exempelvis hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros.


I CAN10-projektet utvecklar Cantargia en antikropp som blockerar IL-1, IL-33 och IL-36 för behandling av de livshotande sjukdomarna hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros.


I CAN10-projektet utvecklar Cantargia en antikropp som kan blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36 genom att binda till IL1RAP. CAN10 har stor potential för behandling av ett flertal sjukdomar och kan ha en bredare och starkare effekt jämfört med behandlingar som är inriktade på att blockera signalering enbart via en av dessa tre signaleringsmolekyler. Dessutom är CAN10 utvecklad för att minimera inbindning till effektorceller. Det innebär att CAN10, till skillnad från nadunolimab (CAN04), inte stimulerar avdödning av celler via Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC).


CAN04 och CAN10 har olika funktionella egenskaper, där CAN04 är utvecklad för behandling av cancer och CAN10 för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.


Klinisk utveckling

Målsättningen är att påbörja den första kliniska studien för CAN10 i första halvan av 2022. Denna kliniska studie är för närvarande i planeringsstadiet.


Tillverkning och kvalitetskontroll

Tillverkning av CAN10 sker i biologiska produktionssystem. En stabil cellinje som producerar antikroppen har utvecklats och tillverkning sker hos BioInvent.

CAN10 produceras genom cellodling följt av upprening i flera steg och slutligen fyllning i vialer som distribueras till sjukhusen för användning i den kliniska utvecklingen. CAN10 lämpar sig för både intravenös och subkutan infusion.