Precision Promise

Precision Promise


I början av 2022 meddelade Cantargia att nadunolimab i nästa steg i den kliniska utvecklingen i bukspottkötelcancer kommer att inkluderas i Pancreatic Cancer Action Networks (PanCAN) kliniska fas II/III-studie Precision Promise.

Precision Promise är en pågående adaptiv klinisk plattformstudie som bedrivs i USA på 15 ledande kliniker. I studien kommer patienter randomiseras till experimentell behandling med nadunolimab i kombination med gemcitabin och nab-paclitaxel, eller standardbehandling med enbart cellgifter. Då Precision Promise är en plattformstudie, utvärderas ytterligare behandlingar parallellt med nadunolimab.

Den Bayesianska studiedesignen innefattar rekrytering av upp till 175 patienter till varje experimentell arm samt randomisering av patienter till kontrollarmar med standardbehandling. Beroende på resultaten vid fullbordad rekrytering av 100 patienter med nadunolimab i den adaptiva randomiserade första delen, finns möjlighet till fortsättning till en andra del där ytterligare 75 randomiserade patienter rekryteras. Resultaten för behandlingsarmen med nadunolimab förväntas presenteras 2027 eller tidigare.

Planen är att lämna in en så kallad pre-IND-ansökan till amerikanska läkemedelsverket, FDA, under Q2 2022 för inkludering av nadunolimab i studien.

Läs mer om Precision Promise här och på ClinicalTrials.gov (NCT04229004).


Shutterstock-Precision-Promise.jpg#asset:3339