Pressmeddelande

29 nov, 2017

Prospekt avseende Cantargias företrädesemission offentliggjort

Läs pressmeddelande här: http://cantargia.com/investerare/nyemission