Pressmeddelande

05 jan, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargias forskning och utveckling presenteras vid Biotech Showcase i San Francisco den 9 januari 2017

Cantargia AB:s (”Cantargia”) VD Göran Forsberg kommer att presentera bolaget vid Biotech Showcase i San Francisco i USA den 9 januari kl. 16.00 lokal tid. Presentationen kommer att fokusera på produktkandidaten CAN04 mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer samt ge en introduktion till Cantargias nya projekt CANxx mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar.

Biotech Showcase är en investerar- och partnerkonferens där små och medelstora bioteknikföretag ges möjlighet att presentera sig samt träffa investerare och biofarmaceutiska aktörer. Biotech Showcase lockar investerare och kommersiella partners inom området proteinläkemedel från hela världen. Arrangörerna förväntar sig i år över 3 000 besökare på eventet i San Francisco, USA.  

Datum och tid: den 9-11 januari 2017,
Plats: Hilton, Union Square, San Francisco, USA
Information: https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/

Filmade presentationer och intervjuer tillgängliga

Cantargias presentation under Biotech Showcase kommer att kunna följas via: https://event.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1130602

Samtliga presentationer som filmas alternativt direktsänds finns tillgängliga via Cantargias hemsida, www.cantargia.com. Göran Forsberg presenterade Cantargia på Inv€$tival organiserat av Biotech and Money i samarbete med Jefferies i London den 18 november 2016. Den intervju som gjordes vid detta tillfälle kommer att finnas tillgänglig på http://www.pharmatelevision.com/PTVGUide.aspx från den 6 januari 2017, samt därefter på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2017 kl. 08.30.


wkr0006.pdf