Pressmeddelande

21 dec, 2017

Cantargia tillförs 232 Mkr efter avslutade nyemissioner

Läs pressmeddelande här: http://cantargia.com/investerare/nyemission