Pressmeddelande

18 jan, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargia genomför investerarträffar i samband med den beslutade företrädesemissionen

Cantargia AB (publ) (”Cantargia”) meddelade den 16 januari 2017 att en extra bolagsstämma godkänt styrelsen beslut om företrädesemission på 90,6 MSEK, vilken är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 80 procent. Teckningstiden äger rum under perioden 23 januari 2017 till och med 6 februari 2017. I samband med företrädesemissionen kommer Cantargias VD Göran Forsberg att presentera bolaget, motivet till företrädesemissionen samt bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar.

23 januari: Södertälje
Datum och tid: 23 januari 2017, kl. 18:00
Plats: Hotell Scandic Skogshöjd, Södertälje (genomförs med Aktiespararna)
Anmälan och mer information: http://www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdelningar/lok/aktiespararna/Sodertalje/Lokala-aktiviteter/

24 januari: Stockholm
Datum och tid: 24 januari 2017, kl. 18:30
Plats: Redeye, Mäster Samuelsgatan 2, Stockholm
Anmälan och mer information: http://beta.redeye.se/events#/event/513577

Presentationen kan även nås via länken ovan.

31 januari: Lund
Aktiespararna 
Datum och tid: 31 januari 2017, kl. 14:30
Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
Anmälan och mer information: http://www.aktiespararna.se/aktiedagen-lund

Presentationen kommer även att visas på www.aktiespararna.se/live

1 februari: Stockholm
Datum och tid: 1 februari 2017, kl. 17:30
Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm
Anmälan: Via email till invitation.sweden@arctic.com senast den 27 januari 2017 

2 februari: Göteborg
Datum och tid: 2 februari 2017, kl. 17:30
Plats: Elite Park Avenue Hotell, Kungsportsavenyen 36, Göteborg (genomförs med Arctic Securities)
Anmälan: Via email till invitation.sweden@arctic.com senast den 27 januari 2017 

Filmade presentationers tillgänglighet:
De presentationer som filmas kommer även finnas tillgängliga i efterhand via Cantargias hemsida, www.cantargia.com.

För ytterligare information, kontakta:

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission.

Denna information är sådan information som Cantargia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017 klockan 10.00.


wkr0006.pdf