Pressmeddelande

05 apr, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargia erhåller preliminärt patentgodkännande i Europa avseende produktkandidaten CAN04

Cantargia AB (”Cantargia”) meddelar idag att bolaget erhållit ett så kallat Intention to Grant från European Patent Office (”EPO”) för patentansökan avseende produktkandidaten CAN04. Ett Intention to Grant innebär i korthet att EPO avser att bevilja bolagets ansökan. 

Patentansökan med ansökningsnummer 15714603.6 som erhållit Intention to Grant av EPO avser bolagets produktkandidat CAN04. Patentet skyddar Cantargias produktkandidat CAN04 både som substans, samt specifikt för behandling av olika former av cancer. Intention to Grant innebär att EPO avser att bevilja bolagets patentansökan men att administrativa steg återstår innan det slutgiltiga beskedet om godkännande utfärdas. När patentet är godkänt, ger det skydd för CAN04 i Europa till år 2035.

Patentansökan avseende CAN04 har, utöver i Europa, lämnats in i ett flertal territorier inklusive USA, Japan och Kina.

”Ett godkänt patent på vår produktkandidat CAN04 är en viktig del i värdebyggandet av vår portfölj”, säger Göran Forsberg, VD i Cantargia ”Vi är mycket nöjda med att granskningen av vår ansökan gått snabbt och att vi nu tagit ett stort steg mot ett godkänt patent på denna stora och viktiga marknad.”.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 14.15.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf