Pressmeddelande

31 aug, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargia erhåller formellt patentgodkännande i Europa avseende antikroppen CAN04 som utvecklas för behandling av cancer

Cantargia AB (”Cantargia”) meddelar idag att European Patent Office (”EPO”) godkänt bolagets ansökan avseende produktkandidaten CAN04. CAN04 är riktad mot molekylen IL1RAP, som uttrycks i ett stort antal cancersjukdomar. Det formella godkännandet följer det preliminära godkännande som EPO utfärdade i april 2017.

Patentansökan med ansökningsnummer 15714603.6 som erhållit formellt godkännande av EPO avser bolagets produktkandidat CAN04. Patentet skyddar CAN04 både som substans, och specifikt för behandling av cancer. Patentet ger skydd i Europa till år 2035. Utöver godkännandet i Europa, erhölls i juni 2017 ett prelimärt godkännande i USA. Härutöver har patentansökan lämnats in i ett stort antal territorier ibland annat Japan och Kina.

”Ett godkänt produktpatent i Europa är en central komponent i en kommersialiseringsstrategi för CAN04”, säger Göran Forsberg, VD i Cantargia. ”Cantargia är i en unik och stark position då vi har godkända patent både runt vår produktkandidat och målmolekylen för behandling.”

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017, kl. 16.00

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 


wkr0006.pdf