Styrelsen

Magnus K

Magnus Persson

Styrelseordförande sedan 2016, född 1960. Antal aktier: 44 976 Antal teckningsoptioner 2017/2020: 85 000

Magnus Persson är läkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Persson har stor erfarenhet inom medicin-, life science- och biotech-finansiering. Persson har lett utvecklingsteam i fas II och III-program inom läkemedelsindustrin och har grundat och lett såväl privata som offentliga biotech- och medicintekniska bolag som styrelseordförande och styrelseledamot i Europa och USA. Persson har härutöver varit involverad i ett tiotal börsintroduktioner.

Lars B

Lars H. Bruzelius

Styrelseledamot sedan 2013, född 1943. Antal aktier: 1 232 682

Lars H. Bruzelius är docent i företagsekonomi samt managementkonsult med stor erfarenhet av arbete med banker samt företag inom energi-, medicinteknik- och telekombranscherna. Bruzelius är senior partner och delägare av BSI & Partners samt sedan 2012 styrelseledamot och ordförande i LU Bioscience AB. I tre år var Bruzelius vVD och administrativ direktör i Gambro AB. Bruzelius har varit styrelseledamot i två börsnoterade bolag samt medverkat som investerare och styrelseledamot i ett flertal start-up-bolag.

Karin L

Karin Leandersson

Styrelseledamot sedan 2016, född 1972. Antal aktier: 0

Karin Leandersson är professor i tumörimmunologi vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Leandersson har bred erfarenhet inom cancerforskning kring områdena tumörimmunologi och tumörinflammation i solida tumörer och framförallt inom bröstcancer. Leandersson är författare till cirka 30 vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter.

Thoas F

Thoas Fioretos

Styrelseledamot sedan 2010, född 1962. Antal aktier: 732 600

Thoas Fioretos är professor och överläkare vid Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet. Fioretos arbete fokuserar på molekylära och funktionella studier av genetiska förändringar i leukemi och hur sådana förändringar kan användas för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Fioretos har författat fler än 110 vetenskapliga artiklar. Fioretos är en av grundarna till Cantargia AB och bio-IT-företaget Qlucore AB.

Claus A

Claus Asbjørn Andersson

Styrelseledamot sedan 2013, född 1968. Antal aktier: 0

Claus Asbjørn Andersson är partner i Sunstone Life Science Ventures, vilket är ett förvaltningsbolag med BUSD-venture-fonder under förvaltning. Andersson har en masterexamen i kemiteknik från Danmarks Tekniska Universitet och en doktorsexamen i matematisk statistik från Köpenhamns Universitet och Humboldt-universitetet i Berlin. Andersson har hittills privat grundat två europeiska och två danska start-ups. Andersson har varit med i Sunstone Life Sciences sedan starten 2007 och är bland annat aktiv medlem i International Venture Club och direkt rådgivare till EU-kommissionen.

Niclas L

Niclas Lundqvist

Styrelseledamot sedan 2016, född 1965. Antal aktier: 0

Niclas Lundqvist är jur.kand. med legal rådgivning inom bolagsrätt, börs- och värdepappersrätt gentemot bolag som är noterade på svensk börs eller MTF som huvudsaklig arbetsinriktning. Lundqvist har erfarenhet från operativt styrelsearbete såsom styrelseledamot i bolag noterade på svensk börs och värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Tidigare erfarenheter innefattar även bland annat arbete som jurist, projektledare och affärsutvecklare inom Corporate Finance på Sedermera Fondkommission under åren 2003-2013. Lundqvist är en av grundarna till riskkapitalfonden Swedish Growth Fund.

Patricia Delaite 600

Patricia Delaite

Styrelseledamot sedan 2017, född 1963. Antal aktier: 0

Patricia Delaite är medicine doktor och MBA från universiteten i Genève och Lausanne. Hon är för närvarande Chief Medical Officer på AMAL Therapeutics i Genève och har tidigare innehaft ledande positioner på bland annat Incyte Biosciences International, Ariad Pharmaceutical, Novartis och Eli Lilly. Vidare har Patricia tidigare erfarenhet av klinisk utveckling och forskning vid Universitetssjukhuset i Geneve.