Cantargia team

Passion för innovation och resultat

Cantargia Team har ett virtuellt arbetssätt med tydliga roller och täta samarbeten mellan ledningen, grundarna och externa experter. Ledningsgruppen är ett sammansvetsat team som tillsammans har mer än 100 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i både små och stora bolag. Var och en med en väldokumenterad grund inom sina olika fält i utvecklingsprocessen (preklinik, klinik, och CMC), vilket ger stora fördelar när det gäller förmågan att arbeta såväl vetenskapligt som effektivt och marknadsorienterat. VD Göran Forsberg har erfarenhet inom samtliga utvecklingsdiscipliner men har också arbetat med såväl IR-frågor som affärsutveckling tidigare. 

Goran F1

Göran Forsberg, Verkställande Direktör

Liselotte L1

Liselotte Larsson, VP Operations, ansvarig för bland annat CMC utvecklingen

Lars T1

Lars Thorsson, VP clinical development, ansvarig för klinisk utveckling

David L1

David Liberg, VP Cancer Research

Susanne Magnusson Januari 2017

Susanne Magnusson, Associate Director Development

Thoas F1

Thoas Fioretos, grundare och vetenskaplig rådgivare

Marcus J1

Marcus Järås, grundare och vetenskaplig rådgivare

Kjell S

Kjell Sjöström, grundare

Karin W1

Karin Von Wachenfeldt, ansvarig för den prekliniska utvecklingen

Gun O1

Gun Olsson, administration

Peter Holm Januari 2017

Peter Holm, patent och immateriella rättigheter

Bild Bengt Joendell Maj 2017

Bengt Jöndell, CFO