Affärsutveckling

Med sikte på partnerskap

Cantargias affärsidé är att utveckla produktkandidater i egen regi fram tills en indikation på klinisk aktivitet erhållits. Det första projektet att nå klinisk prövning är CAN04. Målet är att säkra ett partnerskap efter den initiala fas I/IIa studien och utfallet av studierna kommer även att vara avgörande för partnerdiskussionerna. På Cantargia är vi dock öppna för att etablera partnerskap också innan kliniska resultat erhållits. På bilden nedan illustreras kopplingen mellan forskningen och Cantargias mål om ett affärsmässigt partnerskap.

För vidare information alternativt intresse kring att samarbeta i den framtida utvecklingen, vänligen kontakta VD Göran Forsberg.

aff03.jpg#asset:388


Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss