Finansiell kalender

2017-03-15

Bokslutskommuniké, 2016

2017-05-15

Delårsrapport 1

2017-05-30

Årsstämma

2017-08-23

Halvårsrapport

2017-11-15

Delårsrapport 3

2018-02-28

Bokslutskommuniké, 2017

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss