Finansiell kalender

2018-02-28

Bokslutskommuniké, 2017

2018-05-15

Delårsrapport 1

2018-05-31

Årsstämma

2018-08-21

Halvårsrapport

2018-11-15

Delårsrapport 3

2019-02-27

Bokslutskommuniké, 2018

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss