Ägarstruktur

Ägarstruktur (10 största) per 30 september 2017

Namn Antal aktier Procent (%)
Lund University Bioscience AB 4 056 828 12,6 %
Sunstone 2 295 684 7,2 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 949 424 6,1 %
Brushamn Invest AB 792 577 2,5 %
Kudu AB 764 136 2,4 %
David Olsson 750 000 2,3 %
Thoas Fioretos 732 600 2,3 %
Marcus Järås 732 600 2,3 %
Mats Invest AB 707 692 2,2 %
Stiftelsen Akademihemman 690 640 2,2 %
Övriga 18 603 327 58,0 %
Total 32 075 508 100 %Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss