Ägarstruktur

Ägarstruktur (10 största) per 31 mars 2017

Namn Antal aktier Procent (%)
Lund University Bioscience AB 4 056 828 12,6 %
Sunstone 2 295 684 7,2 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 046 130 6,4 %
Flerie Invest AB 986 850 3,1 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 895 085 2,8 %
Brushamn Invest AB 792 577 2,5 %
Kudu AB 764 136 2,4 %
David Olsson 750 000 2,3 %
Thoas Fioretos 732 600 2,3 %
Marcus Järås 732 600 2,3 %
Övriga 18 023 018 56,2 %
Total 32 075 508 100 %Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss