Ägarstruktur

Ägarstruktur (största ägare) per 31 mars 2018


Namn Antal aktier Procent (%)
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 5 972 292 9,02 %
Första AP-fonden 4 550 000 6,87 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4 109 368 6,21 %
Fjärde AP-fonden 3 064 129 4,63 %
SEB S.A. Clients Assets Ucits 2 477 000 3,74 %
Andra AP-fonden 2 200 000 3,32 %
Tibia Konsult AB 1 419 722 2,10 %
Mats Invest AB 1 328 788 2,01 %
Kudu AB 1 243 216 1,88%
Brushamn Invest AB 1 232 682 1,86 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 097 074 1,66 %
Handelsbankens Läkemedelsfond 1 000 000 1,51 %
Övriga 36 491 540 55,13 %
Total 66 185 811 100 %Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss