Kliniska studier

Vårt kliniska program

Det kliniska programmet fokuserar initialt på icke småcellig lungcancer (NSCLC) och pankreascancer. Den första studien, en s.k. fas I/IIa studie, består av två delar där säkerhet och dosering studeras i den inledande delen och effekter av behandlingen i den andra delen. Ännu en studie kommer att genomföras för att studera verkningseffekter och biomarkörer vid behandling av akut myeloisk leukemi.

Dosnivå och terapeutisk effekt

I den inledande delen (Fas I) av den första studien ges CAN04 till ett begränsat antal patienter i syfte att i stegvis stigande doser studera läkemedlets säkerhetsprofil och dess omsättning i kroppen, för att finna en lämplig dos att fortsätta med i den andra delen. 

CAN04 kommer sedan i den andra delen (Fas IIa) att ges till ett större antal patienter för att, utöver mer information om läkemedlets säkerhet vid den valda dosen, även utvärdera tecken på terapeutisk effekt. CAN04 kommer att studeras både som enskilt läkemedel och i kombination med standardbehandling för respektive indikation. 

Information om den kliniska studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov - CANFOUR
Efter den inledande, dos-eskalerande Fas I-delen i den första studien planeras ytterligare en Fas IIa-studie att genomföras för att studera verkningsmekanismer och biomarkörer vid behandling av AML. 

abild0z.jpg#asset:522Om du är intresserad av att deltaga i en klinisk studie ber vi dig kontakta din behandlande läkare för rådgivning.

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss